Priser for dansesæsonen 2018-2019

Kurserne består af 29 undervisningsgange samt afdansningsbal.

Kurserne for sportsdanserne består af 33 undervisningsgange.

Honoraret betales enten for hele sæsonen, 5% rabat, eller i rater, der forfalder den første undervisningsgang i hver måned.

Ved 1. rate er Koda-Gramex afgift indbefattet.

Bemærk, at de enkelte rater kan omfatte fra 2 til 5 undervisningsgange.

Der ydes søskenderabat og rabat for deltagelse på flere hold.

Efter prøvemåneden, september, koster en prøvegang 100,00 kr. pr. person. Prøvemåneden er ikke gratis.

Tilmeld dig online nu

 

Dans - Børn - Junior - Ungdom & Voksne

   1. rate  7 rater á  I alt hel sæson  Hel sæson - rabat

Enkelt person                     

370

330

2680

2545

Voksne par

700

620

5040

4790

 

Turneringsdans - Sportsdans

   1. rate  8 rater á  I alt hel sæson  Hel sæson - rabat

Børn & junior

530

490

4450

4225

Jun.2, yngl.,voksne

530

490

4450

4225

Seniorer-par

700

620

5040

4790

 

MGP - Showdans -  Hip Hop - Disco 

   1. rate  7 rater á  I alt hel sæson  Hel sæson - rabat

Enkelt person                     

370

330

2680

2545