Regler for ind- og udmeldelse

Kurset er bindende for hele sæsonen.

Udmeldelse kan dog finde sted i september måned, der regnes for prøvemåned for nye elever. Prøvemåneden er ikke gratis. Herefter kan udmeldelse kun finde sted skriftligt, senest 14 dage før en ny måneds begyndelse.

Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for resten af kursusperioden.