Regler for ind- og udmeldelse

Kurset er bindende for hele sæsonen.

Udmeldelse kan dog finde sted i september måned, der regnes for prøvemåned for nye elever. Prøvemåneden er ikke gratis. Herefter kan udmeldelse kun finde sted hvis særlig grund gør sig gældende, og i så tilfælde kun skriftligt senest 14 dage før en ny måneds begyndelse.

Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for resten af kursusperioden.